PROGRAMO DE аLA RENKONTIGHO УAMIKA RONDO EN N.TAGILФ

 

Matenmangho Ц 9-10а Tagmangho Ц 13-14 (au 12-13) Vespermangho Ц 18-19 (au 17-18)

La unua tago Ц alveno de gastoj, renkontigho apud stacidomo, enloghigho.

Dum la tago de promenado sur Lisja monteto Ц de la 13 ghis la 19-a horo -а аpartopreno en ekspozicioj (lau viaj gustoj), koncertoj, ludoj, komuna ripozo.

La gastojа partoprenas en la ekspozicioj lau la materialoj pri la urboj de kiuj ili venas, rakontas pri siaj urboj.

Programmo lau tagoj (La ciferoj konformos al la tagoj ghustigotaj surloke):

1.Antau tagmangho: Amuza leciono 1. аKomuna kantado.

Post tagmangho:а Libera tribuno:Esperanto en via vivo.

Post vespermangho: Interkona vespero. Ekspozicio-1 kaj rakonto pri la urbo N.Tagil.

2.Antau tagmangho: Amuza leciono 2

аPost tagmangho: Promenado en la centro, en la parko de N.Tagil.

аPost vespermangho: Ekspozicio -2 kaj rakonto pri via urbo.

3.Antau tagmangho:а Vizito de la klubo de УrosmarojФ kaj tenisejo.

Post tagmangho: Ekskurso al la regionografia muzeo de N.Tagil.

Post vespermangho: Ekspozicio 3 kaj rakonto priа la urbo Nevjansko

4.Antau tagmangho: Ekskurso en la urbo Nevjansko.

Post tagmangho:а Vizito de la loka muzeo. Nevjanska turo.

Post vespermangho: Metiejo -1 kun argilo

5.Antau tagmangho:а Ekskurso al la muzeo de metalaj pletoj

Post tagmangho:а Tribuno de tradukistoj Ц legu viajn tradukojn (versoj, fabeloj ktp). Traduka konkurso lau la rakontoj deа la verkisto Viktor Bianki

Post vespermangho: Vespero apud аligna fajro kun bakita terpomo (lau deziro

kaj helpe de partoprenantoj).

6.Antau tagmangho:а Amuza leciono 3.

Post tagmangho:а Ekskurso al la arta galerio de la urbo N.Tagil.

Post vespermangho: Metiejo -2 kun argilo.а Pup-spektaklo УMusho-cokotushoФ

7.Antau tagmangho: Amuza leciono 4

аPost tagmangho:а Vizito de la nevino kaj la muzeo de la verkisto Vitalij Bianki.

Post vespermangho: Filmoj pri Esperanto

8.Antau tagmangho:а Komuna kantado. Komuna fotado.

Post tagmangho: Libera tribuno. Viaj impresoj pri renkontigo. Post vespermangho: Forveturo de gastoj

 

 

 

Hosted by uCoz